Logo og profil

En logo er en del av din grafiske profil, som igjen er en del av bedriftens identitet. Er logoen riktig utformet, skaper den gjerne gode assosiasjoner mellom kunden og din bedrift, og fungerer som en rød tråd i all kommunikasjon og markedsføring.

For å selge sine produkter eller tjenester må bedriften “vinne fram” i forhold til konkurrenter. De som ikke fremstår som profesjonelle blir gjerne valgt bort. Det er nettopp dette en god logo og profil skal hjelpe til med – å sørge for at din bedrift ikke blir valgt bort!

 

Her er noen av logoene jeg har laget:
Logoen skal bli sett, husket og gjenkjent.

Hovedformålet med en logo er å identfisere deg, din bedrift eller produktet eller tjenesten den er designet for. Målet er at logoen skal bli sett, husket og gjenkjent! Alle disse tre elementene krever at din logo er designet så enkel og stilisert som mulig.

Den visuelle identitet

Den visuelle identiteten er det grunnleggende elementet i all kommunikasjon og samlebetegnelsen for elementer som logo, farger, typografi, bilder og grafiske elementer. Den danner grunnlaget for alt fra nettsider til emballasje og andre trykksaker. Med en god visuell identitet vil du kunne skille deg ut fra mengden.

Den grafiske profilen

En grafisk profil er den helhetlige visuelle presentasjonen av en bedrift. Den består av fonter, farger, bilder og ulike elementer som utformer et helhetlig uttrykk. Ord som stilmanual eller designmanual er også brukt. En god grafisk profil bør være tydelig og gjenkjennelig, slik at man lett kjenner den igjen, uten å se selve logoen.

Profilmanualen er bedriftens håndbok

Når det er laget en grafisk profil, må denne beskrives. Dette for at alle som benytter seg av profilen, eller elementer av denne, gjør dette på riktig måte ved hjelp ved bruk av denne “håndboka”. Profilmanualen er en del av bedriftens identitet og en forsikring om at den fremstår konsekvent ut i markedet. Den er med andre ord en håndbok for bedriftens ansikt utad.

Redesign av logo

Her er en redesign av logoen til Idrettsforeningen Fram som jeg gjorde i 2020.

Bakgrunnen for endringene var at klubben manglet klare retningslinjer i forhold til både utforming og farger for klubbens logo. Dette førte til at det verserte flere ulike varianter av logoen gjennom årene, og var noe klubben ønsket å gjøre noe med.